Kitüntetések & Kitüntetettek

Filep László Természetvédelmi Díj

A
Fejér Megyei Természetbarát Szövetség
által alapított
„Filep László Természetvédelmi” Díj
és adományozási Szabályzata

I.)
A Fejér Megyei Természetbarát Szövetség 2005. évi Küldöttközgyűlése a Természet-védelmi Szolgálat javaslata alapján megalapította a Filep László Természetvédelmi Díjat. A Természetvédelmi Szolgálat Intéző Bizottságának javaslata alapján a Szövetség Elnöksége meghatározta a Díj adományozásának rendjét.
II.)
Filep László a díj névadója. Filep László tanító családból származik. Ő maga nem volt oktató, de a család hatása beléivódott, természetvédelmi munkája során is mindig tanította az általa vezetetteket. Tizenegy éven át volt a Természetvédelmi Szolgálat elődjének, a Társadalmi Erdei Szolgálatnak a fejér-megyei vezetője. Tevékenységének ideje alatt országos szinten is elismert eredményeket ért el a Fejér-megyében a Társadalmi Erdei Szolgálat. A társa-dalmi és hivatásos természetvédelmi szervezetekkel kialakított és fenntartott rendszeres kapcsolattartással nagy elismerést vívott ki a TESZ számára.

A Díj adományozási szabályai

  1. A Természetvédelmi Szolgálat elismertségének javítása céljából évente a Szolgálat Intéző Bizottságának javaslatára a Díjat a Megyei Szövetség Elnöksége az abban az évben kiemelkedő teljesítményt nyújtó szolgálattevő TeSz tagnak ítéli oda.
  2. A Díj átadása minden évben az (április hóban) esedékes megyei TeSz találkozó éves értékelő ülésén ünnepélyes keretek között történik.
  3. A TeSz Intéző Bizottság egyrészt a tárgyév során beérkezett szolgálati Jelentések alapján, másrészt a Fejér Megyei Természetbarát Szövetség Szakosztályaiból érkező javaslatok alapján dönt a kitüntetendő TeSz-tag személyéről.
  4. A díj egy fém serleg, adományozását (dísz)oklevél tanúsítja, és tárgyjutalommal jár.
  5. A Szakosztályvezetőktől érkező felterjesztések, javaslatok beadási határideje minden év március 1-e.
  6. A felterjesztések erre szolgáló adatlapon történnek, amely a Szövetség irodájában igényelhető.
  7. Az évek során adományozott kitüntetésekről a Szövetség TeSz adminisztrációjában naprakész nyilvántartást kell vezetni.
  8. Ugyanaz a személy 3 éven belül ismételten nem tüntethető ki ezzel a díjjal.

A Fejér Megyei Természetbarát Szövetség Elnöksége jelen kitüntetés szabályzatát 2005. április 7-i ülésén jóváhagyta.

A Díszoklevél egy mintapéldánya:

 

A „Filep László Természetvédelmi Díj” kitüntetettjei

 

A „Filep László Természetvédelmi Díj” eddigi TeSz tag kitüntetettjei a következők (Az első alkalom 2004-ben volt a 2003. éves tevékenység elismeréseként. Az évszám a tevékenység évét jelenti, az adományozás természetesen a következő év tavaszán az éves megyei találkozón történt):

2003:  Kocsis Antal
2004:  Varró Gusztáv
2005:  Tausz László
2006:  Kürtös Károly
2007:  Nedvesi Vilma 
2008: Járvás István

A „Filep László Természetvédelmi Díj” kellékei:

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.